Home > Over ons > Achtergrond

Achtergrond Doen en Laten

Doen en Laten is ontstaan bij vanuit De Achterkant. De Achterkant is een Utrechts samenwerkingsverband van cliëntenraden uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en jeugdzorg.

Sinds jaren kwam vanuit de achterban steeds duidelijker het signaal binnen dat er iets ontbrak in de Utrechtse zorg. (Ex-)cliënten gaven aan dat zij op een bepaald punt op hun weg van herstel, of na hun behandeling, in een leemte terecht kwamen. Oftewel ‘het zwarte gat’. Het ontbreken van begeleiding na de behandeling, sociaal isolement, geen (nieuwe) richting kunnen vinden, voortdurend geldgebrek; al deze zaken spelen een rol als iemand het niet voor elkaar krijgt zijn leven opnieuw op de rails te krijgen.

Dat moest beter kunnen! Er werd een plan gemaakt voor een sociaal steunsysteem dat terugval kan voorkomen. Subsidie werd aangevraagd bij de gemeente (die het leeuwendeel voor haar rekening neemt), fonds NutsOhra en het participatiefonds OGGZ. Doen en Laten was geboren!

Begin ging 2012 de eerste groep ervaringscoaches na een opleiding aan de slag in drie Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen/Ondiep.

In 2016 en  2017 werd door de projectbegeleiders aan (aankomend) vrijwilligers de WMEE cursus (Werken Met Eigen Ervaring) gegeven. In 2017 ontwikkelden Phil Boudewijn en Floris Bary de cursus ECH (ervaring, Contact, Herstel) speciaal voor Doen & Laten.

wiezijnwij