Home > Over ons > Het project

Project Doen en Laten

 

Doen en Laten Utrecht is een door de gemeente gefinancierd project dat in drie Utrechtse wijken actief is. Het project is bedacht door (ex-)cliënten uit de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang en heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Deelnemers een sociaal netwerk bieden om isolement te voorkomen.
  • Deelnemers laten participeren in hun eigen wijk.
  • Deelnemers handvatten bieden om terugval te voorkomen.
  • Inzet van ervaringskennis.

 

Ervarings coaches

Doen en Laten werkt met ervaringscoaches. Alle ervaringscoaches hebben zelf een herstelproces doorlopen en benutten die ervaringen bij hun werk in de wijken.

Zij ondersteunen mensen bij hun herstel en gaan met elkaar op zoek naar bronnen van kracht.

 

 

 

 

Deelnemers waarderen het dat zij bij Doen en Laten niet als cliënt worden gezien maar op basis van gelijkwaardigheid worden benaderd. Hun eigen inbreng is waardevol, hetgeen gevoel van eigenwaarde bevordert, en daarmee ook verder herstel. Ook coaches varen wel bij dit project. Hun individuele kwaliteiten worden aangesproken en ontwikkeld. De vooruitgang die deelnemers zien bij de coaches spoort hen ook weer aan om verder te gaan op hun persoonlijke weg van herstel.

 

Projectbegeleiders stellen zich voor

 

Projectbegeleiders Phil en Floris bij Doen & Laten Kanaleneiland.

 

Phil Boudewijn

Ik ben Phil Boudewijn en sinds april 2017 projectbegeleider bij Doen en Laten. Ik ben ervaringsdeskundig op het gebied van verslaving en sinds 3,5 jaar in herstel. 8 jaar geleden ben ik begonnen met coaching en training op het gebied van gedrag en heb sinds mijn eigen herstel mijn focus gericht op begeleiding en ondersteuning in de verslavingszorg. Vanuit het oogpunt van Doen en Laten, waar gewerkt wordt vanuit “peersupport”, draag ik mijn steentje bij in het project. Ik ondersteun de ervaringscoaches waar mogelijk en/of noodzakelijk zodat iedereen vanuit zijn eigen kracht weer andere buurtbewoners in beweging kan krijgen. Zo kunnen ook de coaches hun kwaliteiten optimaal benutten en de vlam ontsteken bij mensen die dat nodig hebben. Naast mijn werk bij Doen en Laten ben ik verslavingscoach en geef ik voorlichtingen op scholen.

Mijn emailadres:

info@doenenlatenutrecht.nl

 

Floris Bary

Mijn naam is Floris Bary en ik ben sinds juni projectbegeleider bij Doen en Laten. Ik ben 55 jaar, woon sinds 1986 in Utrecht en heb twee kinderen (van 16 en 19 ). Vanuit de Achterkant was ik al enkele jaren bij het project betrokken. Hiervoor werkte ik bij Victas en verder ben ik 2 dagen per week in dienst van het Leger des Heils. Vanaf 2008 houd ik me bezig met herstel en ervaringskunde en het geven van trainingen hierover.

Voor Doen en Laten wil ik graag mijn kennis en vaardigheden op dit gebied inzetten om zo voor het project en de coaches een inspirerende bijdrage te leveren.

Mijn emailadres:

floris@doenenlatenutrecht.nl