Doen & Laten Utrecht

Doen & Laten

Doen en Laten is ontstaan vanuit De Achterkant.

De Achterkant is een Utrechts samenwerkingsverband van cliëntenraden uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en jeugdzorg.

Sinds jaren kwam vanuit de achterban steeds duidelijker het signaal binnen dat er iets ontbrak in de Utrechtse zorg. (Ex-)cliënten gaven aan dat zij op een bepaald punt op hun weg van herstel, of na hun behandeling, in een leemte terecht kwamen. Oftewel ‘het zwarte gat’. Het ontbreken van begeleiding na de behandeling, sociaal isolement, geen (nieuwe) richting kunnen vinden, voortdurend geldgebrek; al deze zaken spelen een rol als iemand het niet voor elkaar krijgt zijn leven opnieuw op de rails te krijgen.

Dat moest beter kunnen!

Er werd een plan gemaakt voor een sociaal steunsysteem dat terugval kan voorkomen. Subsidie werd aangevraagd bij de gemeente (die het leeuwendeel voor haar rekening neemt), fonds NutsOhra en het participatiefonds OGGZ. Doen en Laten was geboren!

Begin ging 2012 de eerste groep ervaringscoaches na een opleiding aan de slag in drie Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen/Ondiep.

In 2016 en  2017 werd door de projectbegeleiders aan (aankomend) vrijwilligers de WMEE cursus (Werken Met Eigen Ervaring) gegeven. In 2017 ontwikkelden Phil Boudewijn en Floris Bary de cursus ECH (ervaring, Contact, Herstel) speciaal voor Doen & Laten.

Deelnemers waarderen het dat zij bij Doen en Laten niet als cliënt worden gezien maar op basis van gelijkwaardigheid worden benaderd. Hun eigen inbreng is waardevol, hetgeen gevoel van eigenwaarde bevordert, en daarmee ook verder herstel. Ook coaches varen wel bij dit project. Hun individuele kwaliteiten worden aangesproken en ontwikkeld. De vooruitgang die deelnemers zien bij de coaches spoort hen ook weer aan om verder te gaan op hun persoonlijke weg van herstel.

Wie Zijn Doen & Laten Utrecht

Doen en Laten Utrecht is een door de gemeente gefinancierd project dat in vijf Utrechtse wijken actief is. Het project is bedacht door (ex-)cliënten uit de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang en heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Deelnemers een sociaal netwerk bieden om isolement te voorkomen.
  • Deelnemers laten participeren in hun eigen wijk.
  • Deelnemers handvatten bieden om terugval te voorkomen.
  • Inzet van ervaringskennis.

Ons Doel

Doen en Laten is een project waarin het draait om ervaringskennis. De ervaringscoaches van Doen en Laten willen deelnemers op basis van gelijkwaardigheid ondersteunen bij:

  • Het hervinden van sociale contacten.
  • Meedoen in de wijk.
  • Voorkomen van terugval.
  • Het vinden van dagbesteding.
Ontmoet Ons Team!
6nov2019

Carolien

Projectbegeleider
phil

Phil

Projectbegeleider

Delen met: