De werkwijze van Panoramix Kanaleneiland

Wat valt er te leren van de ideeën,het werken het proces van het experiment van Panoramix?’(augustus2013)U kent hem vast wel, de grootste dooddoener tijdens veranderingsprocessen: “O, maar dat doen wij al …!” Vooral als de nieuwe werkwijze simpel lijkt, het ‘gewone’ wordt benadrukt, hebben professionals makkelijk de neiging te zeggen ‘dat ze dat al doen’.

Maar de praktijk blijkt meestal weerbarstiger. Het buitenwerking stellen van aangeleerde houdingen, ideeën, protocollen en bureaucratische handelingen (‘tja, moet nu eenmaal’), blijkt moeilijk. Dat ondervonden ook de professionals die meedoen in het kernteam van Panoramix.

De opdracht aan het kernteam was duidelijk, maar de manier waaropdie uitgevoerd moest worden werd aan het team zelf overgelaten. Vanaf het begin bestond het kernteam uit een mix van ervaringscoaches van Doen&Laten,  zorgprofessionals en(woon)begeleiders van het Leger des Heils, de SBWU, de Tussenvoorziening,  de Stadsbrug en het Steunpunt GGz.

Deze mix was een keuze.Een peer-to-peer-benadering werd als de beste manier gezien om mensen te verleiden mee te doen, actiever te worden, meer ‘zin’ in het leven te geven, en daardoor hopelijk ook minderafhankelijk te zijn van professionele ondersteuning.

De ervaringscoaches woonden in het begin niet elke vergadering bij, maar later kregen zij de leiding over de vergaderingen van het kernteam. De  ‘Pilot Herstel Kanaleneiland’ kreeg al snel de naam ‘Panoramix’. Men verwachtte dat dit de potentiele deelnemers meer zou aanspreken. Panoramix staat voor breed kijken met een gevarieerde mix van medewerkers voor een gevarieerde mix van Kanaleneilanders.

De kernpunten van Panoramix We beschrijven de werkwijze van Panoramix in een aantal kernpunten, waar anderen mogelijk iets van kunnen leren:

1 De inzet van ervaringscoaches en hun leidende rol in het experiment

2 Het eerste contact met mogelijke deelnemers

3 Horizontale wederkerigheid

4 De professional in de wijk

5 Panoramix en de buurt

6 Panoramix en het buurtteam

Voor informatie over de Pilot ‘Herstel’ Kanaleneiland cq Panoramix, zie: www.panoramixkanaleneiland.nl,

De  Opdracht:

Zorg  er  voor  dat de   ruim   200   Kanaleneiland-bewoners  die  een  achtergrond hebben         van         verslaving, ernstige  psychische  problemen en/of        dakloosheid        meer betrokken  raken  bij  elkaar  en bij het leven in de buurt, zodat ze  minder  afhankelijk  worden van    professionele    hulp    en ondersteuning.’