Home > Over ons

Doen en Laten Utrecht is een door de gemeente gefinancierd project dat in drie Utrechtse wijken actief is. Het project is bedacht door (ex-)cliënten uit de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang en heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Deelnemers een sociaal netwerk bieden om isolement te voorkomen.
  • Deelnemers laten participeren in hun eigen wijk.
  • Deelnemers handvatten bieden om terugval te voorkomen.
  • Inzet van ervaringskennis.

Doen en Laten werkt met vrijwilligers, ook wel ervaringscoaches genaamd. Alle ervaringscoaches hebben zelf met ontwrichting en herstel te maken (gehad) en benutten die ervaringen bij hun werk in de wijken. Zij ondersteunen mensen bij hun herstel en gaan met elkaar op zoek naar bronnen van kracht.

Deelnemers waarderen het dat zij bij Doen en Laten niet als cliënt worden gezien maar op basis van gelijkwaardigheid worden benaderd. Hun eigen inbreng is waardevol, hetgeen gevoel van eigenwaarde bevordert, en daarmee ook verder herstel. Ook coaches varen wel bij dit project. Hun individuele kwaliteiten worden aangesproken en ontwikkeld. De vooruitgang die deelnemers zien bij de coaches spoort hen ook weer aan om verder te gaan op hun persoonlijke weg van herstel.