Over ons

Ontstaan van Doen & Laten

Project Doen en Laten is ontstaan vanuit de Achterkant. De Achterkant is een Utrechts samenwerkingsverband van cliëntenraden en belangenbehartiging uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie  en jeugdzorg. Lid hiervan zijn onder andere Jellinek (v/m Centrum Maliebaan/Victas), de TussenvoorzieningLister (v/m SBWU), het Leger des HeilsU2bheard, en Stichting Goud.

In 2008 werd deze samenwerking begonnen op locatie Wittevrouwensingel van de Centrale Cliëntenraad Centrum Maliebaan (nu Jellinek verslavingszorg).

Een jaar later opende de wethouder onze nieuwe locatie op de Voorstraat. We zagen dat veel cliënten die uitstroomden binnen korte tijd weer terug kwamen aan de poorten van de maatschappelijke opvang, de klinieken van verslavingszorg, of de inrichtingen van de psychiatrie.

Dat moest anders!

Eind 2009 – begin 2010 werd een plan gemaakt voor een sociaal steunsysteem in de Utrechtse wijken, om terugval in verslaving, dakloosheid en psychiatrie te voorkomen en een herstelgerichte methodiek voor (nieuwe) bewoners en hun wijken te ontwikkelen. Subsidie werd aangevraagd bij de Gemeente Utrecht (die het leeuwendeel voor haar rekening neemt), het fonds NutsOhra en het participatiefonds OGGZ.

doen-en-laten-over-ons

Doen & Laten was geboren!

Begin 2012 ging de eerste groep ervaringscoaches na een opleiding aan de slag in drie Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen/Ondiep in samenwerking met de Participatieformule. In 2015 werd de Stichting Herstelwerk opgericht. Hieronder valt Doen & Laten maar ook bijvoorbeeld de Achterkant. De Stichting levert het bestuur dat regelmatig afstemt met de projectbegeleiders van Doen en Laten en werknemers en vrijwilligers van de Achterkant.

In 2016 werd de locatie Monnetlaan (Kanaleneiland-Noord) verlaten, waar we enkele jaren samen met El Amal samenwoonden/werkten, en werd een huiskamer/inloop gestart op de Marco Pololaan (Kanaleneiland-Zuid) in samenwerking met het Leger des Heils. In Overvecht verhuisden we in 2017 van de Burezina-locatie aan de Jeanne d’Arc dreef (Overvecht-Zuid) naar de Ghanadreef (Overvecht-Noord) in samenwerking met Abrona en de Tussenvoorziening. Doen & Laten kreeg een andere dynamiek, de uitgangspunten bleven hetzelfde. In Zuilen waren we actief op locatie Maliegilde (Demkaweg) tot halverwege 2017, oa. met de “vrouwenklusgroep”. Later verhuisden we naar de Sint Ludgerusstraat in samenwerking met Me’kaar (nu DOCK) en het buurtteam tot 2019. Zomer 2020 vonden we een nieuwe plek in Zuilen, op de Beatrixlaan 2, het Vorstelijk Complex. In Ondiep was een gedeelde huiskamer met El Amal op het Zwanenvechtplein tot 2015.
Tot eind 2016/voorjaar 2017 werden door de toenmalige projectbegeleiders aan de aankomend vrijwilligers de WMEE cursus (Werken Met Eigen Ervaring) gegeven in Overvecht.

In het voorjaar van 2017 ontwikkelden Phil Boudewijn en Floris Bary de cursus ECH (Ervaring, Contact, Herstel) speciaal voor Doen & Laten. Deze werd vanaf september 2017 gegeven op de locatie Stadsbrug (Transwijk). De cursus wordt nu twee maal per jaar gegeven op onze locatie in Overvecht, Ghanadreef.

Deelnemers waarderen het dat ze bij Doen en Laten niet als cliënt worden gezien maar op basis van gelijkwaardigheid worden benaderd. Hun eigen inbreng is waardevol, hetgeen gevoel van eigenwaarde bevordert, en daarmee ook verder herstel. Ook vrijwilligers/medewerkers (coaches) varen wel bij dit project. Hun individuele kwaliteiten worden aangesproken en ontwikkeld. De vooruitgang die deelnemers zien bij de coaches spoort hen ook weer aan om verder te gaan op hun persoonlijke weg van herstel.

Wie zijn Doen & Laten Utrecht?

Wij wonen en/of werken in de Utrechtse wijken, runnen huiskamers, geven cursussen en zijn betrokken bij overleg met andere partijen die in de stad werken. Wat we willen voor onze medewerkers en onze gasten is ;

  • Deelnemers een sociaal netwerk bieden om isolement te voorkomen.
  • Deelnemers laten participeren in hun eigen wijk.
  • Deelnemers handvatten bieden om terugval te voorkomen.
  • Inzet van ervaringskennis.

Wat is Doen & Laten Utrecht?

Doen en Laten is een project waarin het draait om ervaringskennis. De ervaringscoaches van Doen en Laten willen deelnemers op basis van gelijkwaardigheid ondersteunen bij:

  • Het hervinden van sociale contacten.
  • Meedoen in de wijk.
  • Voorkomen van terugval.
  • Het vinden van dagbesteding.

Onze projectbegeleiders

Vanessa Doen en Laten Utrecht

Vanessa v. Egeren

Ik ben Vanessa, geboren in 1978. Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kleine kinderen. Ik woon in Utrecht, Overvecht. Ik heb een bewogen leven achter de rug, met als rode draad (drugs)verslaving, prostitutie en een psychische kwetsbaarheid. Inmiddels ben ik meerdere jaren clean en werk ik aan mijn herstel.

Ik werk sinds 1 januari 2020 als projectbegeleider bij Doen en Laten. Tijdens het werk zet ik mijn ervaring uit mijn verleden in om andere mensen te ondersteunen in hun herstel. Op mijn werk is er voldoende ruimte voor ontwikkeling en ik word uitgedaagd om opnieuw naar mijn eigen herstel te kijken. Ik blog en deze blogs staan op de website.

Tel: 0639818541

Syb-Doen-en-Laten-utrecht

Natasja Marmol Amores

Ik ben Natasja, geboren in 1974. Ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Van kinds af aan heb ik verschillende levensontwrichtende ervaringen, zoals huiselijk geweld en armoede.

In april 2022 heb ik bij Doen en Laten de ECH-cursus gevolgd. Ik ben begonnen als vrijwilligster en later ben ik gevraagd te gaan werken als activiteitenbegeleidster bij Doen en Laten op de locatie Kanaleneiland. Ik ben sinds januari 2024 projectbegeleider bij Doen en Laten. Ik ondersteun vrijwilligers en deelnemers, daarbij zet ik mijn eigen ervaringen in. Ik vind het fijn dat ik op mijn werk de ruimte krijg om te ontwikkelen, groeien en reflecteren. Ik ben bezig met de opleiding persoonlijk begeleiding met ervaringsdeskundigheid bij het ROC Midden Nederland.

Tel: 0643525830