Ontstaan en geschiedenis Doen & Laten Utrecht

Ontstaan en geschiedenis Doen & Laten

Doen en Laten is ontstaan vanuit De Achterkant.

De Achterkant is een Utrechts samenwerkingsverband van cliëntenraden en belangenbehartiging uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie  en jeugdzorg. Lid hiervan zijn onder andere Jellinek (v/m Centrum Maliebaan/Victas), de Tussenvoorziening, Lister (v/m SBWU), het Leger des Heills, U2bheard, en Stichting Goud.

 

Dat moest beter kunnen!

Er werd een plan gemaakt voor een sociaal steunsysteem dat terugval kan voorkomen. Subsidie werd aangevraagd bij de gemeente (die het leeuwendeel voor haar rekening neemt), fonds NutsOhra en het participatiefonds OGGZ. Doen en Laten was geboren!

Begin ging 2012 de eerste groep ervaringscoaches na een opleiding aan de slag in drie Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen/Ondiep i samenwerking met de Participatieformule.

Hier Panoramix historie kun je lezen hoe dat in het begin eraan toe ging.

In 2015 werd de Stichting Herstelwerk opgericht. Hieronder valt Doen & Laten maar ook bijvoorbeeld de Achterkant. Zij vormen het bestuur dat regelmatig afstemt met de medewerkers op de locaties en de projectbegeleiders.

In 2016 werd de locatie Monnetlaan verlaten en werd een huiskamer/inloop gestart op de Marco Pololaan (Kanaleneiland). In Overvecht verhuisden we van de Burizana-locatie aan de Jeanne d’Arc dreef naar de Ghanadreef. Doen & Laten kreeg een andere dynamiek, de uitgangspunten bleven hetzelfde.

Tot 2016 en  2017 werd door de projectbegeleiders aan (aankomend) vrijwilligers de WMEE cursus (Werken Met Eigen Ervaring) gegeven.

In 2017 ontwikkelden Phil Boudewijn en Floris Bary de cursus ECH (ervaring, Contact, Herstel) speciaal voor Doen & Laten.

Deelnemers waarderen het dat zij bij Doen en Laten niet als cliënt worden gezien maar op basis van gelijkwaardigheid worden benaderd. Hun eigen inbreng is waardevol, hetgeen gevoel van eigenwaarde bevordert, en daarmee ook verder herstel. Ook coaches varen wel bij dit project. Hun individuele kwaliteiten worden aangesproken en ontwikkeld. De vooruitgang die deelnemers zien bij de coaches spoort hen ook weer aan om verder te gaan op hun persoonlijke weg van herstel.

De werkwijze van Panoramix Kanaleneiland

Wat valt er te leren van de ideeën,het werken het proces van het experiment van Panoramix?’(augustus2013)U kent hem vast wel, de grootste dooddoener tijdens veranderingsprocessen: “O, maar dat doen wij al …!” Vooral als de nieuwe werkwijze simpel lijkt, het ‘gewone’ wordt benadrukt, hebben professionals makkelijk de neiging te zeggen ‘dat ze dat al doen’.

Maar de praktijk blijkt meestal weerbarstiger. Het buitenwerking stellen van aangeleerde houdingen, ideeën, protocollen en bureaucratische handelingen (‘tja, moet nu eenmaal’), blijkt moeilijk. Dat ondervonden ook de professionals die meedoen in het kernteam van Panoramix.

De opdracht aan het kernteam was duidelijk, maar de manier waaropdie uitgevoerd moest worden werd aan het team zelf overgelaten. Vanaf het begin bestond het kernteam uit een mix van ervaringscoaches van Doen&Laten,  zorgprofessionals en(woon)begeleiders van het Leger des Heils, de SBWU, de Tussenvoorziening,  de Stadsbrug en het Steunpunt GGz.

Deze mix was een keuze.Een peer-to-peer-benadering werd als de beste manier gezien om mensen te verleiden mee te doen, actiever te worden, meer ‘zin’ in het leven te geven, en daardoor hopelijk ook minderafhankelijk te zijn van professionele ondersteuning.

De ervaringscoaches woonden in het begin niet elke vergadering bij, maar later kregen zij de leiding over de vergaderingen van het kernteam. De  ‘Pilot Herstel Kanaleneiland’ kreeg al snel de naam ‘Panoramix’. Men verwachtte dat dit de potentiele deelnemers meer zou aanspreken. Panoramix staat voor breed kijken met een gevarieerde mix van medewerkers voor een gevarieerde mix van Kanaleneilanders.

De kernpunten van Panoramix We beschrijven de werkwijze van Panoramix in een aantal kernpunten, waar anderen mogelijk iets van kunnen leren:

1 De inzet van ervaringscoaches en hun leidende rol in het experiment

2 Het eerste contact met mogelijke deelnemers

3 Horizontale wederkerigheid

4 De professional in de wijk

5 Panoramix en de buurt

6 Panoramix en het buurtteam

Voor informatie over de Pilot ‘Herstel’ Kanaleneiland cq Panoramix, zie: www.panoramixkanaleneiland.nl,

De  Opdracht:

Zorg  er  voor  dat de   ruim   200   Kanaleneiland-bewoners  die  een  achtergrond hebben         van         verslaving, ernstige  psychische  problemen en/of        dakloosheid        meer betrokken  raken  bij  elkaar  en bij het leven in de buurt, zodat ze  minder  afhankelijk  worden van    professionele    hulp    en ondersteuning.’

Panoramix-historie

Wie Zijn Doen & Laten Utrecht ?

Wij wonen en/of werken in de Utrechtse wijken, runnen huiskamers, geven cursussen en zijn betrokken bij overleg met andere partijen die in de stad werken. Wat we willen voor onze medewerkers en onze gasten is ;

  • Deelnemers een sociaal netwerk bieden om isolement te voorkomen.
  • Deelnemers laten participeren in hun eigen wijk.
  • Deelnemers handvatten bieden om terugval te voorkomen.
  • Inzet van ervaringskennis.

Wat is Doen & Laten Utrecht ?

Doen en Laten is een project waarin het draait om ervaringskennis. De ervaringscoaches van Doen en Laten willen deelnemers op basis van gelijkwaardigheid ondersteunen bij:

  • Het hervinden van sociale contacten.
  • Meedoen in de wijk.
  • Voorkomen van terugval.
  • Het vinden van dagbesteding.
Ontmoet Ons Team!
vanessa web mrt2020

Vanessa

Projectbegeleider
carolien 23mei2020

Carolien

Projectbegeleider
phil

Phil

Projectbegeleider
floris

Floris

Projectbegeleider