Over ons

Ontstaan van Doen & Laten

Project Doen en Laten is ontstaan vanuit de Achterkant. De Achterkant is een Utrechts samenwerkingsverband van cliëntenraden en belangenbehartiging uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie  en jeugdzorg. Lid hiervan zijn onder andere Jellinek (v/m Centrum Maliebaan/Victas), de TussenvoorzieningLister (v/m SBWU), het Leger des HeilsU2bheard, en Stichting Goud.

In 2008 werd deze samenwerking begonnen op locatie Wittevrouwensingel van de Centrale Cliëntenraad Centrum Maliebaan (nu Jellinek verslavingszorg).

Een jaar later opende de wethouder onze nieuwe locatie op de Voorstraat. We zagen dat veel cliënten die uitstroomden binnen korte tijd weer terug kwamen aan de poorten van de maatschappelijke opvang, de klinieken van verslavingszorg, of de inrichtingen van de psychiatrie.

Dat moest anders!

Eind 2009 – begin 2010 werd een plan gemaakt voor een sociaal steunsysteem in de Utrechtse wijken, om terugval in verslaving, dakloosheid en psychiatrie te voorkomen en een herstelgerichte methodiek voor (nieuwe) bewoners en hun wijken te ontwikkelen. Subsidie werd aangevraagd bij de Gemeente Utrecht (die het leeuwendeel voor haar rekening neemt), het fonds NutsOhra en het participatiefonds OGGZ.

doen-en-laten-over-ons

Doen & Laten was geboren!

Begin 2012 ging de eerste groep ervaringscoaches na een opleiding aan de slag in drie Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen/Ondiep in samenwerking met de Participatieformule. In 2015 werd de Stichting Herstelwerk opgericht. Hieronder valt Doen & Laten maar ook bijvoorbeeld de Achterkant. De Stichting levert het bestuur dat regelmatig afstemt met de projectbegeleiders van Doen en Laten en werknemers en vrijwilligers van de Achterkant.

In 2016 werd de locatie Monnetlaan (Kanaleneiland-Noord) verlaten, waar we enkele jaren samen met El Amal samenwoonden/werkten, en werd een huiskamer/inloop gestart op de Marco Pololaan (Kanaleneiland-Zuid) in samenwerking met het Leger des Heils. In Overvecht verhuisden we in 2017 van de Burezina-locatie aan de Jeanne d’Arc dreef (Overvecht-Zuid) naar de Ghanadreef (Overvecht-Noord) in samenwerking met Abrona en de Tussenvoorziening. Doen & Laten kreeg een andere dynamiek, de uitgangspunten bleven hetzelfde. In Zuilen waren we actief op locatie Maliegilde (Demkaweg) tot halverwege 2017, oa. met de “vrouwenklusgroep”. Later verhuisden we naar de Sint Ludgerusstraat in samenwerking met Me’kaar (nu DOCK) en het buurtteam tot 2019. Zomer 2020 vonden we een nieuwe plek in Zuilen, op de Beatrixlaan 2, het Vorstelijk Complex. In Ondiep was een gedeelde huiskamer met El Amal op het Zwanenvechtplein tot 2015.
Tot eind 2016/voorjaar 2017 werden door de toenmalige projectbegeleiders aan de aankomend vrijwilligers de WMEE cursus (Werken Met Eigen Ervaring) gegeven in Overvecht.

In het voorjaar van 2017 ontwikkelden Phil Boudewijn en Floris Bary de cursus ECH (Ervaring, Contact, Herstel) speciaal voor Doen & Laten. Deze werd vanaf september 2017 gegeven op de locatie Stadsbrug (Transwijk). De cursus wordt nu twee maal per jaar gegeven op onze locatie in Overvecht, Ghanadreef.

Deelnemers waarderen het dat ze bij Doen en Laten niet als cliënt worden gezien maar op basis van gelijkwaardigheid worden benaderd. Hun eigen inbreng is waardevol, hetgeen gevoel van eigenwaarde bevordert, en daarmee ook verder herstel. Ook vrijwilligers/medewerkers (coaches) varen wel bij dit project. Hun individuele kwaliteiten worden aangesproken en ontwikkeld. De vooruitgang die deelnemers zien bij de coaches spoort hen ook weer aan om verder te gaan op hun persoonlijke weg van herstel.

Wie zijn Doen & Laten Utrecht?

Wij wonen en/of werken in de Utrechtse wijken, runnen huiskamers, geven cursussen en zijn betrokken bij overleg met andere partijen die in de stad werken. Wat we willen voor onze medewerkers en onze gasten is ;

  • Deelnemers een sociaal netwerk bieden om isolement te voorkomen.
  • Deelnemers laten participeren in hun eigen wijk.
  • Deelnemers handvatten bieden om terugval te voorkomen.
  • Inzet van ervaringskennis.

Wat is Doen & Laten Utrecht?

Doen en Laten is een project waarin het draait om ervaringskennis. De ervaringscoaches van Doen en Laten willen deelnemers op basis van gelijkwaardigheid ondersteunen bij:

  • Het hervinden van sociale contacten.
  • Meedoen in de wijk.
  • Voorkomen van terugval.
  • Het vinden van dagbesteding.

Onze projectbegeleiders

Vanessa Doen en Laten Utrecht

Vanessa v. Egeren

Ik ben Vanessa, geboren in 1978. Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kleine kinderen. Ik woon in Utrecht, Overvecht. Ik heb een bewogen leven achter de rug, met als rode draad (drugs)verslaving, prostitutie en een psychische kwetsbaarheid. Inmiddels ben ik meerdere jaren clean en werk ik aan mijn herstel.

Ik werk sinds 1 januari 2020 als projectbegeleider bij Doen en Laten. Tijdens het werk zet ik mijn ervaring uit mijn verleden in om andere mensen te ondersteunen in hun herstel. Op mijn werk is er voldoende ruimte voor ontwikkeling en ik word uitgedaagd om opnieuw naar mijn eigen herstel te kijken. Ik blog en deze blogs staan op de website.

Tel: 0639818541

Phil Doen en Laten utrecht

Phil Boudewijn

Ik ben Phil Boudewijn, geboren in 1971 en sinds 2016 werkzaam in het sociaal-maatschappelijke veld van Utrecht. Nadat ikzelf in 2013 helemaal stuk liep in mijn problematiek, mezelf liet opnemen in een kliniek en daarna volledig voor mijn herstel heb gekozen, ben ik na een traject van vrijwilligerswerk terecht gekomen bij Doen en Laten. Hier heb ik mezelf mogen ontwikkelen tot de persoon die ik nu ben.

Vanuit mijn eigen ervaring, en de opleidingen die ik heb gevolgd, ondersteun ik met alle liefde de mensen die als vrijwilliger werkzaam zijn bij Doen en Laten en geef de E.C.H. cursus die ik heb mogen ontwikkelen voor dit project. Naast mijn deeltijdbaan bij Doen en Laten werk ik ook nog drie dagen in de week als ervaringsdeskundig verslavingsspecialist bij de FPA Utrecht. Ik ben ook twee jaar actief geweest als ervaringsdeskundig docent op de BGE en ben op dit moment ook praktijkbegeleider van een BGE student.

Tel: 0655363194

Syb-Doen-en-Laten-utrecht

Syb

Ik ben Syb geboren in 1989. Ik werk sinds 2022 bij Doen & Laten. Eerst als ECH-cursist / stagiaire en tegenwoordig als projectbegeleider. Ik ben regelmatig aanwezig bij de projecten in de verschillende huiskamers van Doen & Laten.

Ik heb een achtergrond met diverse ervaringen op het gebied van psychische (psychiatrische) problematiek, het herstel hiervan en re-integratie. Een moeizaam traject met veel ups en downs. Waarin ik aanliep tegen veel stigmatisering.

Het is voor mij een lange weg geweest. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en mijn werk bij Doen & Laten. Naast mijn werkzaamheden volg ik nog een opleiding Sociaal Werk om mijzelf verder te ontwikkelen en meer inzicht te krijgen.

Tel: 0631512778