E.C.H. curcus

Ontstaan van de E.C.H. cursus

Herstel, werken met ervaringskennis. Voor ons is dit dagelijkse praktijk. Maar tegenwoordig lijken het soms modewoorden te zijn die door politici en beleidsmakers gebruikt worden.

Tegelijkertijd zijn deze begrippen werkelijkheid geworden in het sociale domein en ons zorglandschap. Hier verbinden de drie kennisbronnen (ervaring, wetenschap en professie) zich met elkaar.

Tal van cursussen en workshops zijn ontwikkeld op het gebied van herstel, empowerment en werken met eigen ervaring. Toen Doen & Laten als project haar 5-de jaar inging (2017) leek het tijd een praktische, op maat gemaakte, cursus te ontwikkelen.

We besloten ons te laten inspireren door al deze opleidingen, cursussen en workshops en deze samen met onze eigen ideeën te koppelen in een nieuwe opleiding. En dat is E.C.H.

E.C.H. staat voor Ervaring, Contact en Herstel. Deze begrippen zijn toonaangevend wanneer je wilt werken in het veld van ondersteuning, gelijkwaardigheid en empowerment in de zorgsector. Het principe van peer-based herstel komt hierbij tot zijn recht. De cursus is interactief en bestaat vooral uit ervaringen opdoen in een veilige setting op basis van bestaande theorieën.

Bijeenkomst-Cursus-ECH
ech-cursus-doen-en-laten

Waarom een E.C.H. cursus

Wij zijn van mening dat deze cursus anders is dan andere en beter is afgestemd op de praktijk. Daarom is deze cursus uitermate geschikt voor mensen met een rugzak die zij willen gebruiken om andere mensen te helpen. In de cursus leer je om beter zicht te krijgen op je eigen systeem en om deze inzichten te gebruiken in het contact met een ander.

Deze cursus is gemaakt door twee projectbegeleiders van Doen&Laten, zij hebben de input voor deze cursus gehaald uit vele andere cursussen en trainingen die gaan over herstel en ervaringswerk, maar bovenal uit hun eigen ervaringen en leven.

De nieuwe ECH-cursus start donderdag 25 april 2024, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Meld je aan via email: doenenlaten2020@gmail.com of bel Vanessa tel: 06-39818541.

Cursusbeschrijving – Inhoud

De cursus wordt twee maal per jaar gegeven, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Op de website kun je de startdatum van de volgende cursus vinden, staat de datum nog niet op de site dan kun je altijd telefonisch contact opnemen met een van onze projectbegeleiders.

In deze cursus is bewust een verdeling gemaakt in 3 blokken. Elk blok bestaat uit 3 lessen. In het eerste blok worden 3 lessen gewijd aan de eigen ervaringen van de deelnemers, ze worden in kaart gebracht en bewust gemaakt met de focus op de kracht en hulpbronnen in ieders leven. Dit zijn de pijlers van herstel en geven uitzicht op een betere toekomst en een basis van hoop en vertrouwen voor mensen die korter in herstel zijn.
In het tweede blok wordt stilgestaan bij het contact tussen twee of meerdere mensen. Wat is zichtbaar en welke signalen zijn helpend in het contact. Op basis van bestaande communicatiemodellen leer je hoe je je eigen kwaliteiten het beste kan inzetten.
Blok drie gaat over herstel. Wat is herstel, hoe ziet dat eruit en wat kan je gebruiken van je eigen herstel om iemand anders te helpen.

Bij elke les is op de linker bladzijde ruimte voor aantekeningen en per blok is er een bladzijde waarop je kunt reflecteren op wat je dit blok geleerd hebt, waar je het meest aan hebt gehad, waar je meer over wil weten en welke dingen je anders doet/wil gaan doen.

Werkwijze

Op basis van een vaste lesstructuur wordt er op interactieve wijze kennis gemaakt met informatie en ervaringen. Er wordt vooral veel gedaan, er wordt gebruik gemaakt van spellen, creatieve oefeningen en humor. Deelnemers zijn veel in beweging. De cursus bestaat uit 9 dagdelen van drie en een half uur, elk dagdeel wordt afgesloten met een “verplichte” lunch. Deze lunch is gratis.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat. Op dit certificaat staan op de achterzijde afgevinkt welke onderdelen je aanwezig was. De docent beoordeelt of je volgens afspraak hebt deelgenomen aan de cursus.

Lesstructuur

09.00 uur Trainers aanwezig.
09.15 uur Inloop deelnemers.
09.30 uur Kennismakingsoefening/Energizer. (Elke keer een andere)
10.00 uur Theorie thema van de bijeenkomst.
10.30 uur Instructie van de oefening die na de pauze begint.
10.40 uur Pauze.
10.55 uur Oefening bij thema.
12.00 uur Reflectie/inzicht van deze dag. (Aan de hand van formulier)
12.30 uur Lunch.
13.00 uur Einde.

Overzicht lesblokken

Blok 1 Ervaring
1.1 Kennismaking, afspraken, veiligheid, doelen.
1.2 Levenslijn.
1.3 Bronnen, pijlers.

Blok 2 Contact
2.1 Communicatie modellen.
2.2 Praktijk oefeningen verbaal/non verbaal.
2.3 Samenwerken.

Blok 3 Herstel
3.1 Omgaan met eigen spanning, empowerment.
3.2 Omgaan met spanning/weerstand van anderen, de-escaleren.
3.3 Inzoomen op eigen herstel.

Ervaring van een deelnemer aan de ECH – cursus

 

Ik heb de cursus ECH bij Doen & Laten in 2023 gevolgd. Ik had daarvoor al een aantal cursussen elders afgerond. De cursus ECH was erg leerzaam. Veel heb ik direct kunnen toepassen in het werkveld als ervaringswerker in de verslavingszorg. Anders bij deze cursus is dat bewustwording en kennis wordt gecreëerd door oefeningen in plaats van alleen theorie. Voor mij is dit fijner dan alleen theorie. De cursussen die ik eerder had gevolgd waren allemaal alleen theorie.
Deze cursus heeft mij ook veel nieuwe inzichten gebracht over mezelf en mijn herstel. De trainers zijn ook voorbeelden voor mij en ik heb ook geleerd van de andere cursisten. De trainers waarborgen ook een veilige omgeving waar een ieder zich zelf kan en mag zijn en waar met respect met elkaar wordt omgegaan. De gezamenlijke lunch is supergezellig en draagt bij tot verbinding.
Ik ben superblij met het certificaat.